OSTALE STORITVE

  • pravno in poslovno svetovanje pri prometu z nepremičninami
  • preverjanje pravnega in dejanskega stanja nepremičnine
  • sestava kupoprodajne, darilne, služnostne, menjalne, zakupne, razdružile pogodbe, itd.
  • ureditev davčnega postopka
  • ureditev postopka pri prometu s kmetijskim zemljiščem
  • sestava zemljiškoknjižnega predloga
  • vpis vaše nepremičnine v zemljiško knjigo
  • svetovanje pri financiranju nepremičnine
  • cenitev tržne vrednosti
  • izdelava sodno zaprisežene cenitve nepremičnine

Poslovanje z nepremičninami je zahtevno in odgovorno dejanje. Zato je pomoč strokovnjaka še kako dobrodošla. Strokovna pomoč pri prometu z nepremičninami zmanjšuje tveganje in omogoča hitro in kvalitetno izpeljavo celotnega postopka.

Promet z nepremičninami naj bo varen, zato zaupajte nam!

Nazaj na seznam